Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 29/06/2022 | 01:35

Thứ tư, 29/06/2022 | 01:35

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 11:06 ngày 21/05/2022

Thương mại nội ngành hàng điện tử Việt Nam: Phân tích dự trên chỉ số Grubel-Lloyd

Tóm tắt: 
Mục tiêu của bài viết là phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến thương mại nội ngành (IIT) hàng điện tử của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020. IIT được xác định bằng chỉ số Grubel- Lloyd, và được ước lượng với các phương pháp và kiểm định khác nhau nhằm đảm bảo sự tin cậy của kết quả. Kết quả nghiên cứu khẳng định IIT điện tử của Việt Nam là chịu tác động tích cực đáng kể từ quy mô thị trưởng của quốc gia đối tác, sự khác biệt trình độ phát triển kinh tế, việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), và sự đổi mới sáng tạo của nước ta trong khi chịu tác động tiêu cực đảng kể từ sự khác biệt về quy mô kinh tế, sự mất cân bằng thương mại trong ngành điện tử, và độ mở về thương mại của quốc gia đối tác. Đối với các FTA có hiệu lực trong giai đoạn nghiên cứu, VKFTA, AHKFTA và EVFTA có tác động tích cực đối với IIT hàng điện tử.
Từ khóa: Thương mại nội ngành (IIT); hàng điện tử; sự khác biệt về thu nhập bình quân đầu người; hiệp định thương mại tự do; đổi mới sáng tạo
Xem chi tiết Tại đây
Huỳnh Thị Diệu Linh - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, tháng 4/2022)
lên đầu trang