Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 07/02/2023 | 05:42

Thứ ba, 07/02/2023 | 05:42

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 10:37 ngày 22/06/2022

Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng nhờ Kaizen

Nhiều doanh nghiệp đã có sự thay đổi đáng kể, nâng cao chất lượng sản phẩm và dây chuyền sản xuất nhờ áp dụng công cụ Kaizen.
Kaizen là một công cụ trong quản lý được áp dụng nhắm thúc đẩy hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của mọi người. Kaizen là sự tích lũy các cải tiến nhỏ thành kết quả lớn, tập trung vào xác định vấn đề, giải quyết vấn đề và thay đổi chuẩn để đảm bảo vấn đề được giải quyết tận gốc. Qua đó, tất cả mọi thành viên trong tổ chức từ lãnh đạo đến công nhân đều được khuyến khích đưa ra đề xuất cải tiến dù là nhỏ xuất phát từ những công việc thường ngày.
Nhiều áp dụng Kaizen để tăng nâng suất chất lượng trong quá trình sản xuất 
Kaizen được nhiều doanh nghiệp quan tâm và ứng dụng để giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh trong quá trình sản xuất, dịch vụ và kinh doanh. Ví dụ như khi áp dụng Kaizen, còn khá nhiều doanh nghiệp coi như một công cụ cải tiến những vấn đề nhỏ, lẻ, những bất hợp lý dễ dàng phát hiện, mà thiếu cách thức triển khai ứng dụng công cụ một cách bài bản và hệ thống của việc ứng dụng công cụ này. Kaizen là hoạt động có định hướng ứng dụng về thực hiện những biến đổi có tính thực tiễn. Khi áp dụng Kaizen nhóm triển khai của doanh nghiệp còn chưa dám nghĩ đến vấn lớn. Còn chú ý nguyên lý chia vấn đề lớn thành từng phần nhỏ, cải tiến kết quả từng phần vid thây đổi nhỏ, liên tục sẽ được thay đổi lớn.
Đơn cử như Công ty CP Bao bì Thủ đô, nhờ có phương pháp này mà doanh nghiệp đã nâng cao trình độ, năng lực của người lao động, cán bộ quản lý các cấp, người lao động đã được tiếp cận với phương pháp cải tiến năng suất tiên tiến, đã hiểu và áp dụng có hiệu quả tại doanh nghiệp. Thái độ, tình thần làm việc của người lao động được thay đổi, từ việc làm việc một cách thụ động, người lao động đã chủ động tìm tòi, sáng tạo, đề xuất các giải pháp, cải tiến mới phục vụ công việc, tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho doanh nghiệp. Tâm lý ngại thay đổi, bảo thủ đã được thay thế bằng văn hóa đổi mới, sáng tạo, mạnh dạn chia sẻ, lan tỏa tri thức. Người lao động vui vẻ, tích cực tham gia các dự án cải tiến, không khí làm việc sôi nổi, hăng say.
Thông qua thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen, Công ty đã xác định được lộ trình thực hiện nâng cao năng suất trong 5 đến 10 năm tới, trong đó trọng tâm là thực hiện đào tạo liên tục cho người lao động về các công cụ cải tiến năng suất, xây dựng văn hóa đổi mới tại doanh nghiệp và đưa cải tiến năng suất trở thành phong trào mang tính rộng rãi.
Có thể nói, việc nhận thức đầy đủ về công cụ cải tiến này và áp dụng cho hiệu quả còn nhiều điều cần bàn. Đặc biệt cần đổi mới cách thức triển khai công cụ Kaizen ở doanh nghiệp trong thời gian tới. Khi giải quyết vấn đề, lựa chọn phương án giải quyết cần chú ý không bám vào một phương pháp, cách thức duy nhất. Cần thay đổi các yếu tố hoặc thay thế các điều kiện với góc nhìn khác nhau để có giải pháp lựa chọn tốt hơn.
Theo: VietQ.vn
lên đầu trang