Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 02/06/2023 | 11:34

Thứ sáu, 02/06/2023 | 11:34

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 16:34 ngày 22/06/2022

Công đoàn Dầu khí Việt Nam hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến”

Hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã phát động thi đua và đạt được nhiều kết quả tích cực sau giai đoạn 1.​
Ngay khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) phát động chương trình, CĐ DKVN đã chủ động xây dựng các chương trình hành động. Cụ thể, CĐ DKVN đề ra mục tiêu sẽ triển khai chương trình trong hai giai đoạn, dự kiến nhận về 5.400 sáng kiến đăng ký. Trong đó, giai đoạn 1 (từ tháng 9/2021 đến 31/5/2022) dự kiến có 1.400 sáng kiến; giai đoạn 2 (từ tháng 6/2022 đến hết tháng 9/2023) dự kiến có 4.000 sáng kiến đăng ký.
Người lao động dầu khí không ngừng tiếp nối và phát huy truyền thống lao động sáng tạo. (Ảnh: petrovietnam.petrotimes.vn/)
Cùng với đó, CĐ DKVN đã ban hành công văn chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ Đảng viên, người lao động bằng nhiều hình thức như đăng tải trên website – fanpage CĐ DKVN và website của các đơn vị. Đặc biệt, chuyên mục “1 triệu sáng kiến” được mở riêng, xuất hiện ngay trên giao diện chính website CĐ DKVN, thường xuyên cập nhật văn bản, kế hoạch của Tổng LĐLĐVN – CĐ DKVN, bản giao ước thi đua để ĐV-NLĐ dễ dàng nắm bắt các thông tin về chương trình. Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai chương trình cũng được CĐ DKVN thành lập.
Dưới sự hướng dẫn của CĐ DKVN, các công đoàn trực thuộc đã tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai chương trình tại đơn vị, tổ chức tuyên truyền đến đội ngũ ĐV-NLĐ tham gia chương trình. Nhiều đơn vị đã tổ chức triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến” sáng tạo, sinh động kết hợp với Hội nghị sáng tạo. Đồng thời tổ chức các cuộc trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với NLĐ, tổ chức công đoàn cơ sở, trao đổi kinh nghiệm viết sáng kiến, phần mềm quản lý sáng kiến giữa các công đoàn trực thuộc nhằm lan tỏa kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác sáng kiến sáng tạo, những kinh nghiệm thực tiễn hoạt động sáng tạo.
Sau hơn 6 tháng phát động, cùng với “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày”, ngày 31/5/2022, giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến” kết thúc. CĐ DKVN đã ghi nhận 1.458 sáng kiến đăng ký trên hệ thống chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐVN, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Đây là thành tích của tập thể Đảng viên, người lao động Dầu khí không ngừng phát huy tinh thần sáng tạo, đóng góp các ý tưởng, sáng kiến thiết thực, hiệu quả.
Trong đó, các đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu gồm BSR, VPI, PVCFC, PVU; các đơn vị hoàn thành trên 50% chỉ tiêu của chương trình gồm PVFCCo, PVGAS, Ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2. Một số đơn vị mặc dù hoạt động còn khó khăn, hay trước đây chưa có sáng kiến nhưng nay đã có sáng kiến được đăng ký tham gia trên hệ thống, ngay cả các đơn vị trước đây chủ yếu hoạt động thương mại như PVOIL đều thực hiện đăng ký, cam kết, đưa vào giao ước thi đua các chỉ tiêu sáng kiến, sáng tạo.
Kết quả giai đoạn 1 có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng triển khai thành công giai đoạn 2 của chương trình, đồng thời thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự tâm huyết của người lao động Dầu khí đối với sự phát triển của Tập đoàn. Bên cạnh đó, CĐ DKVN đề nghị trong giai đoạn 2 của chương trình các công đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền với khẩu hiệu “Tự hào trí tuệ lao động ngành Dầu khí Việt Nam” đến người lao động về ý nghĩa, mục tiêu của chương trình và động viên Đảng viên, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia đóng góp các ý tưởng, sáng kiến.
Hơn thế nữa, cần có sự phối hợp với các cấp chính quyền đẩy nhanh quá trình công nhận các sáng kiến mới để đăng ký tham gia chương trình. Hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan, tạo sự đồng thuận, phát huy hiệu quả chương trình cũng như phát huy vai trò của cán bộ phụ trách, tổ hỗ trợ đề tài trong việc hướng dẫn, hỗ trợ Đảng viên, người lao động Dầu khí tham gia. 
Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động là một trong những cơ hội để người lao động dầu khí và các cấp công đoàn trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, chung tay đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội CĐ DKVN lần thứ XI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
Sau thành công của giai đoạn 1, CĐ DKVN cũng đưa ra những giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2. Trong đó, tập trung ký kết chương trình phối hợp giữa công đoàn cơ sở với đơn vị, có các điều khoản tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng viên, người lao động nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng sáng kiến; có cơ chế khuyến khích, khen thưởng Đảng viên, người lao động tương xứng với giá trị làm lợi mang lại. Xây dựng các mốc phấn đấu cụ thể phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2.
Phương Loan
lên đầu trang