Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 13/08/2022 | 03:51

Thứ bảy, 13/08/2022 | 03:51

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 07:20 ngày 27/06/2022

Phát hiện sự cố trong hệ thống điện mặt trời dựa trên học máy

THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY PHAY CNC 5 TRỤCVỚI FUSION 360
Tóm tắt: 
Việc xác định được sự cố và vị trí xảy ra sự cố trong hệ thống điện mặt trời đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vận hành, độ tin cậy và hiệu suất sử dụng tối đa của hệ thống điện mặt trời. Các sự cố thường đa dạng và xuất hiện tại nhiều vị trí khác nhau trên hệ thống đặt ra thách thức lớn cho người giám sát và vận hành. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đề xuất sử dụng phương pháp học máy, cụ thể là mô hình thuật toán học tập theo nhóm để tự động hóa việc phát hiện các sự cố trong hệ thống điện mặt trời. Mô hình được huấn luyện và kiểm thử trên bộ dữ liệu gồm hơn 2 triệu các trạng thái sự cố khác nhau. Kết quả độ chính xác của thuật toán đạt được là 98,83% cho thấy mô hình đề xuất có thể phát hiện được các sự cố trong hệ thống điện mặt trời với độ chính xác cao.
Từ khóa: Hệ thống điện mặt trời; học máy; sự cố; học tập theo nhóm
Xác định được sự cố và vị trí xảy ra sự cố trong hệ thống điện mặt trời đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn vận hành. (Ảnh: kinhtemoitruong.vn/)
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Nguyễn Quốc Minh*, Nguyễn Tiến Thành
Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội
(Nguồn: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 5-2022)
lên đầu trang