Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 29/09/2022 | 17:14

Thứ năm, 29/09/2022 | 17:14

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 16:06 ngày 01/08/2022

[INFOGRAPHIC]: 7 công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới

7 công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới được xây dựng với mục đích sắp xếp các dữ liệu được diễn đạt bằng lời theo dạng biểu đồ. 7 công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới có thể được áp dụng không chỉ trong sản xuất hay quản lý chất lượng dịch vụ mà còn áp dụng trong Marketing, nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới.
Hà Nguyễn
lên đầu trang