Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 11/12/2023 | 13:47

Thứ hai, 11/12/2023 | 13:47

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 11:46 ngày 09/08/2022

INFOGRAPHIC: 7 lợi ích khi áp dụng hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp các tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Đây là một chứng nhận xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường được thiết lập bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), diễn ra liên tục trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. 
Phương Loan
lên đầu trang