Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 05/12/2022 | 02:49

Thứ hai, 05/12/2022 | 02:49

Đo lường chất lượng

Cập nhật lúc 16:02 ngày 29/09/2022

INFOGRAPHIC: 5 lợi ích khi áp dụng "Thực hành sản xuất tốt - GMP"

Thực hành sản xuất tốt (GMP - Good manufacturing practice) là một hệ thống để đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất liên tục và kiểm soát theo tiêu chuẩn chất lượng. GMP được thiết kế để giảm thiểu các rủi ro trong quá trình sản xuất mà không thể được loại bỏ thông qua thử nghiệm các sản phẩm cuối cùng. 
Phương Loan
lên đầu trang