Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 02/06/2023 | 13:26

Thứ sáu, 02/06/2023 | 13:26

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 09:00 ngày 04/01/2023

Hà Nội ban hành kế hoạch bảo đảm ATTP năm 2023

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 336/KH-UBND về Công tác an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2023 (Kế hoạch).
Mục tiêu chung của Kế hoạch là nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước từ Thành phố tới xã, phường, thị trấn. Thiết lập và phát huy hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế của thành phố.
Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cũng được đề ra như: 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý trên địa bàn quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn được kiểm tra, giám sát định kỳ. Trong đó 84,4% tỷ lệ cơ sở đạt điều kiện ATTP; 100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời. Khống chế tỷ lệ ngộ độc thực phẩm cấp tính dưới 7 ca/trên 100.000 dân. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, giám sát hậu kiểm, xét nghiệm và lấy mẫu kiểm nghiệm ATTP…
Cần lồng ghép nhiều công tác để đảm bảo ATTP trên địa bàn thủ đô (Nguồn ảnh: tapchicongthuong.vn/)
Để đạt được mục tiêu trên, cần đẩy mạnh công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATTP. Trong đó, thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội” và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố. 
Đẩy mạnh phong trào thi đua về ATTP, phối hợp vận động giám sát ATTP giữa UBND Thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đến từng đơn vị, đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm về ATTP có hiệu quả. Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
Đối với công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP, cần đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về thực trạng công tác ATTP trên địa bàn Thành phố và kịp thời cảnh báo các nguy cơ gây mất ATTP tới các đối tượng đích là người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người dân, đặc biệt tăng cường tuyên truyền trong các dịp cao điểm về ATTP như: Tháng hành động vì ATTP, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu...
Bên cạnh đó, tích cực tuyên dương các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn. Đồng thời có hình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tin về sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.
Hà Nội lập 4 đoàn liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết 2023 (Nguồn: kinhtedothi.vn/)
Trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, hậu kiểm, giám sát chất lượng ATTP, Kế hoạch nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất, kiểm nghiệm, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kịp thời xử lý các thông tin phản ánh mất ATTP. 
Đồng thời, chủ động tổ chức giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường và các vùng sản xuất trên địa bàn Thành phố, cảnh báo nguy cơ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm không đảm bảo an toàn. Tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố khác trong quản lý ATTP, truy xuất nguồn gốc thực phẩm không an toàn vào Hà Nội.
Trong năm 2023, cần tiếp tục triển khai các chương trình, đề án, dự án, mô hình điểm, chuyên đề về ATTP đã được phê duyệt, đề xuất nhân rộng các hoạt động đã triển khai và được đánh giá có hiệu quả đồng thời chủ động nghiên cứu xây dựng các hoạt động mới về ATTP đảm bảo thiết thực và phù hợp với thực trạng công tác ATTP trên địa bàn Thành phố.
Ngoài ra, chủ động kiểm soát, tiếp nhận và xử lý kịp thời các sự cố, nguy cơ gây mất ATTP trên địa bàn Thành phố, hạn chế thấp nhất các thiệt hại do sự cố về ATTP xảy ra…
Phương Linh
lên đầu trang