Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 25/03/2023 | 21:21

Thứ bảy, 25/03/2023 | 21:21

Tin KHCN

Cập nhật lúc 16:42 ngày 06/02/2023

Hà Nội triển khai một số nhiệm vụ khoa học công nghệ, tăng cường hội nhập quốc tế

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND “Hội nhập quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2023”.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tiếp tục khai thác các lợi thế, khắc phục các hạn chế, khó khăn nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa nền kinh tế Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.
Để thực hiện thành công mục tiêu, UBND thành phố Hà Nội đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung phối hợp để triển khai thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
Trong đó, đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phối hợp, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô; xây dựng Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội tiến tới là sàn giao dịch công nghệ quốc gia kết nối liên thông với các trung tâm công nghệ lớn của thế giới. 
Tăng cường liên kết với các viện nghiên cứu, trường đại học, tập trung phát triển nhanh hệ thống các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao; nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ công nghệ mới, tham gia các chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị gia tăng cao... của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ doanh nghiệp trích lập và sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa học và công nghệ.
Nhiều doanh nghiệp chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất, kinh doanh (Ảnh: nhandan.vn/)
Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất, chất lượng.
Đối với các doanh nghiệp, cần hỗ trợ phát triển ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm mới làm cơ sở thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua các dự án sản xuất thử nghiệm do doanh nghiệp chủ trì thực hiện, ngân sách Thành phố hỗ trợ một phần kinh phí; thực hiện có hiệu quả các chính sách thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khoa học, công nghệ như các trung tâm ứng dụng, các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp công nghệ cao...
Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ và xây dựng ý thức trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong quá trình hội nhập và quan hệ quốc tế.
Ngoài ra, trong quá trình phát triển, thúc đẩy sự tăng cường hội nhập quốc tế của Thủ đô, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phát huy tối đa các nguồn lực, tập trung đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư cho giáo dục, đào tạo.
Cụ thể, các đơn vị cần tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; xây dựng chiến lược và có kế hoạch cụ thể để trọng dụng nhân tài; tuyển chọn đào tạo và gửi đào tạo ở các quốc gia tiên tiến, sớm hình thành đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học, quản lý thuộc nhiều lĩnh vực đáp ứng yêu cầu công việc cả trước mắt và lâu dài của Thủ đô.
Thực hiện thành công các nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội về giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyển sinh và phân luồng học sinh trong giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện các giải pháp đột phá mạnh mẽ, phát triển và đổi mới giáo dục nghề nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng đầu ra; tăng cường việc hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng. Đẩy mạnh phát triển kỹ năng nghề theo hướng chuẩn hóa, chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hội nhập quốc tế theo khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia gắn với công tác dự báo nhu cầu kỹ năng theo thị trường và phát triển bền vững. Tiếp tục đầu tư các nghề trọng điểm theo các cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia đối với các trường đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt, lựa chọn; trong đó ưu tiên đầu tư cho 4 trường cao đẳng công lập Thành phố để trở thành trường chất lượng cao theo tiêu chí được quy định.
Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tạo sự liên kết giữa người lao động, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chất lượng, đào tạo những ngành nghề mũi nhọn; liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo và giải quyết việc làm.
Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo để góp phần tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển con người toàn diện, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo công dân toàn cầu và nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đưa giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới.
Đẩy mạnh đào tạo và duy trì nguồn nhân lực cho hội nhập kinh tế quốc tế, có trình độ, có kinh nghiệm và đảm bảo tính kế thừa; xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo riêng cho các cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp đến hội nhập kinh tế quốc tế.
Ngoài các nhiệm vụ về khoa học - công nghệ, để thúc đẩy sự hội nhập quốc tế của Hà Nội trong năm 2023, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải phối hợp triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm khác như: xây dựng pháp luật, thể chế và cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực cải cách theo hướng hiện đại hóa trong quản lý; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế, đặc biệt là về các cam kết hội nhập quốc tế, các FTA tự do thế hệ mới; tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố trong hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các doanh nghiệp và sản phẩm, thúc đẩy triển khai mô hình sản xuất tiên tiến, ứng dụng các biện pháp sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường… 
Chi tiết Kế hoạch, xem Tại đây.
Quang Ngọc
lên đầu trang