Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 02/10/2023 | 13:05

Thứ hai, 02/10/2023 | 13:05

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 16:26 ngày 30/05/2023

Bộ Công Thương: Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Bộ Công Thương công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023-2028.
Chiều 29/5/2023, tại TP. Hồ Chí Minh Bộ Công Thương đã công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), nhiệm kỳ 2023-2028.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân - nhấn mạnh: Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ban hành năm 2018 với mong muốn mang đến cuộc cách mạng toàn diện cho giáo dục đại học bằng việc tăng tính tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học. Và việc thành lập Hội đồng trường là một trong những điều kiện tiên quyết để các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ. Hội đồng trường của trường đại học công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan.
Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong việc kiện toàn bộ máy Hội đồng trường của các trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương, ngày 18/5/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký quyết định số 1168/QĐ-BCT công nhận Hội đồng trường với 15 thành viên và Quyết định số 1169/QĐ-BCT công nhận PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Trường Đại Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ra mắt
Thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, chúc mừng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng trường – PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn và các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023-2025.
Việc thành lập Hội đồng trường là một thiết chế mới của Nhà trường, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân - yêu cầu, Hội đồng trường nhánh chóng ban hành các văn bản quản trị Nhà trường trong phạm vi Hội đồng trường phù hợp với quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan...
Đồng thời, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trở thành trường đại học đổi mới, sáng tạo, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, một số ngành đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động trong nước và quốc tế.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân lưu ý, Nhà trường tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng những yêu cầu mới của phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cũng như đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và sinh viên.
“Trường cần đặc biệt khuyến khích các nghiên cứu có tính hội nhập quốc tế, nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học và công nghệ góp phần nâng cao chất lượng và phát triển đào tạo, đưa khoa học và công nghệ đóng góp vào sự phát triển bền vững của Nhà trường” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu.
Theo Báo Công Thương
lên đầu trang