Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:44

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:44

Chính sách

Cập nhật lúc 09:21 ngày 20/08/2018

Nâng cao chất lượng chính sách về các chiến lược công nghiệp

Khóa tập huấn là một phần của dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng Chiến lược Công nghiệp tiểu ngành và chính sách thực hiện liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế” do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tài trợ. Khóa tập huấn được tổ chức từ ngày 13 đến 17/8/2018 tại Ninh Bình.

Dự án nhằm nâng cao chất lượng chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam thông qua việc xây dựng năng lực thể chế, biên soạn các báo cáo công nghiệp cho khu vực công và tư nhân, và đề xuất các chiến lược và chính sách cụ thể nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam.


Đây là khóa thứ hai trong chuỗi chương trình xây dựng năng lực cho các nhà hoạch định chính sách công nghiệp của Việt Nam. Khóa tập huấn nâng cao chất lượng chính sách công nghiệp Việt Nam (EquIP) đầu tiên được tổ chức vào đầu năm nay, đã truyền tải một số nguyên tắc cơ bản và vạch ra những lợi ích của việc hoạch định chính sách công nghiệp dựa trên bằng chứng. Phương pháp luận cơ bản, do UNIDO phát triển, hợp tác với Liên doanh Hợp tác quốc tế Đức (GiZ), được gọi là EQuIP (tăng cường chất lượng chính sách công nghiệp) cung cấp một bộ công cụ toàn diện bao gồm cả công cụ định lượng cũng như định tính để phát triển các chính sách công nghiệp năng động và hỗ trợ triển khai hiệu quả.

Các học viên được trang bị các công cụ phương pháp để thực hiện phân tích khách quan dựa trên bằng chứng từ các góc độ khác nhau, bao gồm sản xuất, xuất khẩu, các yếu tố xã hội, động lực thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Trong quá trình tập huấn, các chuyên gia của UNIDO đã đưa ra đánh giá hiệu suất công nghiệp cạnh tranh (CIP) tập trung vào các phân ngành sản xuất khác nhau đóng góp vào hiệu suất công nghiệp chung của một quốc gia, thông qua các chỉ số khác nhau. Họ cũng hướng dẫn các nhà hoạch định chính sách công nghiệp Việt Nam về cách tính toán khả năng cạnh tranh của ngành bằng phương pháp của UNIDO, xem xét cả sản xuất và xuất khẩu. Các công cụ phương pháp của UNIDO để tăng cường các tiêu chí lựa chọn của ngành dựa trên bằng chứng khách quan và phù hợp với hướng dẫn từ các tài liệu chính sách cũng được đưa vào chương trình tập huấn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Trang Quang Hà, Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương nhấn mạnh: “Khóa tập huấn rất hữu ích cho việc xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia cho đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Bà Lê Thị Thanh Thảo, đại diện UNIDO Việt Nam cho biết: “Chúng tôi hy vọng sau khóa tập huấn, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam sẽ có một sự hiểu biết sâu sắc về các công cụ định lượng để đo lường hiệu suất cấp ngành và thông báo quá trình lựa chọn ngành và sẽ có thể thực hiện phân tích cá nhân bằng cách sử dụng bộ công cụ và phân tích các kết quả phê bình. Họ cũng sẽ đạt được các kỹ năng trong việc sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc tế cần thiết để thu thập dữ liệu cần thiết để đánh giá và hiểu cách đi về phân nhóm ngành / sản phẩm (đặc biệt với các phân loại dữ liệu khác nhau) theo tiêu chí lựa chọn".

Nguồn: Báo Công Thương 

lên đầu trang