Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 05/08/2020 | 03:17

Thứ tư, 05/08/2020 | 03:17

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 11:10 ngày 04/01/2019

Áp dụng hiệu quả ISO 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Sông Đà

Áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến là xu hướng phổ biến tại các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo đó, ISO 9001 được coi là một trong những giải pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, cải thiện năng suất, đồng thời tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Sông Đà là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bao bì xi măng, bao bì PP cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp tham gia chương trình “Hỗ trợ chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015 cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp” – dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngành công nghiệp do Viện Năng suất Việt Nam chủ trì thực hiện trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.
Dự án được xây dựng và áp dụng tại trụ sở chính của Công ty tại Khu công nghiệp Do Lộ, quận Hà Đông, Hà Nội đến khi cấp chứng chỉ cho lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh sản phẩm bao bì các loại; các sản phẩm ngành nhựa. xuất nhập khẩu bao bì và vật tư ngành nhựa; kinh doanh vật tư thiết bị, nguyên phụ liệu ngành bao bì.
Theo đó, quy trình diễn ra như sau: các chuyên gia của Viện Năng suất Việt Nam đã hướng dẫn Tổng công ty kiện toàn Ban chỉ đạo dự án thực hiện ISO 9001 – đội ngũ chịu trách nhiệm giám sát và đốc thúc việc thực hiện dự án và bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo về chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn, cũng như tiến hành đánh giá thực trạng hệ thống quản lý hiện có so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để tìm ra những điểm chưa đầy đủ cần bổ sung hoặc sửa đổi. Bên cạnh đó, 03 khóa đào tạo đã được triển khai với nội dụng: đào tạo những thay đổi và hướng dẫn chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang phiên bản ISO 9001 :2015 ; đào tạo cập nhật hệ thống văn bản theo phiên bản mới ISO 9001 :2015 và đào tạo đánh giá nội bộ.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp công ty tổng thể hóa, rà soát lại tất cả các quá trình sản xuất và các quá trình phục vụ sản xuất đang diễn ra trong hệ thống. Cán bộ, công nhân viên công ty được trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức về ISO 9001:2015 thông qua 03 khóa đào tạo và đánh giá nội bộ. Bên cạnh đó, hơn 20 văn bản, tài liệu liên quan đến quy trình quản lý, sản xuất cũng được ban hành. Có thể nói, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã góp phần chuẩn hóa các quá trình, cách lưu trữ tài liệu, hồ sơ và cải tiến liên tục tất cả các mặt từ quá trình đến con người để giúp Sông Đà ngày càng hoàn thiện hơn.
Lãnh đạo Tổng công ty cam kết sẽ nỗ lực hết sức, tạo mọi điều kiện và chỉ đạo sát sao để hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được duy trì, cải tiến thường xuyên liên tục. Ban Lãnh đạo công ty nhận định đây mới chỉ là bước đầu trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, tiếp theo cần phải chú trọng công tác duy trì vận hành hệ thống, cải tiến liên tục để hệ thống thực sự đem lại hiệu quả.
Theo Viện Năng suất Việt Nam
lên đầu trang