Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 06/07/2020 | 06:43

Thứ hai, 06/07/2020 | 06:43

Chính sách

Cập nhật lúc 08:50 ngày 05/08/2019

Hà Nội ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội đề ra mục tiêu đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 150 doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp sáng tạo được thương mại hóa sản phẩm.
0,1% DN khởi nghiệp gọi được vốn đầu tư
Thời gian gần đây, DN trên địa bàn Hà Nội đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, số DN thành lập mới liên tục tăng qua các năm, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chiếm 97%. Bình quân 38 người dân Thủ đô/1 DN, cao gấp 3,7 lần mức bình quân chung của cả nước. Mặc dù Hà Nội hiện có khoảng 260.000 DN, đứng thứ hai trên cả nước. Trung bình trong 3 năm gần đây, Hà Nội có khoảng trên 20.000 DN thành lập mới mỗi năm. Tuy nhiên, số DN khởi nghiệp thành công và DN khởi nghiệp sáng tạo gọi được vốn đầu tư từ những quỹ đầu tư chiếm tỷ lệ rất ít (khoảng 0,1% trong tổng số các DN khởi nghiệp).

Tới đây, Hà Nội sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ DN khởi nghiệp sáng tạo
Nguyên nhân bởi còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển DNNVV, DN khởi nghiệp. Các chương trình, chính sách hỗ trợ DN chưa được thực hiện đồng bộ. Việc tiếp cận nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh (SXKD) như: Tín dụng, đất đai, thị trường đầu ra, hỗ trợ thành lập mới DN... vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian và chi phí.
Để hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP, UBND TP. Hà Nội đã xây dựng Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045” trên cơ sở thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025". Đề án hướng tới mục tiêu: Hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình DN có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, nhằm hỗ trợ, phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững.
Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo
Chiều ngày 8/7, với 96/96 đại biểu có mặt tán thành (đạt 100%), tại kỳ họp thứ 9, HĐND TP khóa XV, HĐND TP đã thông qua chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025 và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thuộc Đề án.
Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo bao gồm nhiều nội dung. Cụ thể, hỗ trợ kinh phí để thực hiện các hoạt động truyền thông, khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp. Trong đó, hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ đầu tư cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp thành công của Việt Nam.
Hỗ trợ chi phí để thực hiện các hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo. Cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp sáng tạo cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/1 khóa đào tạo và không quá 1 khóa đào tạo trên một năm. Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo kiến thức về khởi sự kinh doanh cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo…
Hỗ trợ kinh phí để phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp... trên địa bàn TP để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Mức hỗ trợ tối đa bằng 30% tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nhưng không quá 200 triệu đồng/1 dự án. Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/DNNVV khởi nghiệp sáng tạo phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.
Hỗ trợ kinh phí để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho dự án/DN khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung, ngắn hạn ở nước ngoài. Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ 50% chi phí cho các tổ chức, cá nhân, DN có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo. Hỗ trợ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm. Trong đó, hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 70 triệu đồng/1 DN. Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ cho các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/1 DN …
Đồng thời, nhất trí chủ trương hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội, đóng vai trò kết nối, dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thu hút và liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Nguyễn Hạnh
lên đầu trang