Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 06/07/2020 | 07:10

Thứ hai, 06/07/2020 | 07:10

Năng suất chất lượng

Cập nhật lúc 21:27 ngày 27/08/2019

Đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn xác định nicotin trong khói thuốc

Sáng ngày 6 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp do Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá chủ trì thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ.
Thay mặt nhóm nghiên cứu, kỹ sư Nguyễn Bạch Dương trình bày báo cáo tóm tắt nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện phương pháp sắc ký khí để xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc”. Nhiệm vụ được thực hiện trong năm 2018. Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm hoàn thiện phương pháp sắc ký khí để xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc và đề xuất tiêu chuẩn quốc gia (Technical Commit of Vietnam-TCVN) thay thế TCVN 6679:2008 Thuốc lá - Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc – Phương pháp sắc ký khí.
Nghiệm thu các nhiệm vụ thuộc Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp do Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá chủ trì thực hiện
Năm 2013, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn ISO/TC 126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá đã biên soạn, sửa đổi tiêu chuẩn ISO 10315 Thuốc lá điếu – Xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc – Phương pháp sắc ký khí và đính chính kỹ thuật vào tháng 11 năm 2014. Trong tiêu chuẩn mới này (ISO 10315:2013) đã bổ sung sửa đổi một số nội dung như: bổ sung cảnh báo với người sử dụng, bổ sung chuỗi số định danh CAS (Chemical Abstrac Service) cho mọi loại khí và hóa chất sử dụng, bổ sung một số thuật ngữ và chú thích… Phiên bản tiêu chuẩn ISO 10315 mới cập nhật này là cơ sở căn cứ quan trọng cho việc rà soát hoàn thiện TCVN 6679:2008.
Hiện nay, tại Việt Nam các tiêu chuẩn, phương pháp xác định nicotin trong khói thuốc ngưng tụ chủ yếu dựa vào phương pháp sắc ký khí sử dụng detector FID (Detector Ion hóa ngọn lửa FID - một trong những detector có độ nhạy cao). Kết quả khảo sát tại 04 phòng thử nghiệm (PTN) của các công ty sản xuất thuốc lá điếu trong nước và 01 Phòng thử nghiệm của Viện Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá cho thấy tất cả 05 Phòng thử nghiệm đều áp dụng tiêu chuẩn TCVN 6679:2008.
Tại các nước không có điều kiện sử dụng phương pháp sắc ký khí có thể sử dụng phương pháp đo phổ định lượng nicotin alkaloid trong khói thuốc ngưng tụ.
Đề xuất thay thế TCVN 6679:2008 bằng TCVN 6679:2019
Trên cơ sở tiêu chuẩn TCVN 6679:2008 và Tiêu chuẩn quốc tế ISO 10315:2013, nhóm nghiên cứu đã sửa đổi, bổ sung và xây dựng dự thảo (lần 01) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6679:2019. Dự thảo này đã xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các đơn vị sản xuất thuốc lá trong nước.
Kỹ sư Nguyễn Bạch Dương cho biết thêm: “Sau nhiều năm áp dụng tại Việt Nam, tiêu chuẩn TCVN 6679:2008 chưa được cập nhật và soát xét trong khi Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế đã ban hành các tiêu chuẩn mới thay thế cho tiêu chuẩn nói trên. Vì vậy, tiêu chuẩn TCVN 6679:2008 cần thiết phải nghiên cứu soát xét để sửa đổi, thay thế cho phù hợp nhằm phục vụ cho sự phát triển của ngành thuốc lá Việt Nam”.
Cũng trong ngày 6/8, Hội đồng đã nghiệm thu 03 nhiệm vụ khác do Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá chủ trì thực hiện, bao gồm: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện phương pháp xác định độ thấu khí của các phụ liệu dùng làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc”, “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện định nghĩa và các điều kiện chuẩn về máy hút thuốc lá phân tích thông dụng” và “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện phương pháp xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá điếu bằng cách xác định các đặc tính vật lý của thuốc lá và sản phẩm thuốc lá”.
Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo QCVN, sớm đưa kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ vào áp dụng trong thực tiễn.
Thông tin thêm
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện phương pháp sắc ký khí để xác định nicotin trong phần ngưng tụ của khói thuốc
 
Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá
 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Nguyễn Bạch Dương
 
Thời gian: 2018


Vụ Khoa học và Công nghệ
lên đầu trang