Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 21/10/2020 | 00:30

Thứ tư, 21/10/2020 | 00:30

Tin KHCN

Cập nhật lúc 09:44 ngày 30/08/2019

Thanh Hóa tăng cường hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về việc tham gia hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và hội nghị về hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại tỉnh Gia Lai.
Ảnh minh họa.
Mục đích để các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương trong tỉnh biết, tham gia nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ; đồng thời tập hợp được nhu cầu về công nghệ (nhu cầu được tư vấn về công nghệ; nhu cầu được cung cấp thông tin về công nghệ; nhu cầu đổi mới công nghệ; nhu cầu hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ...) của các doanh nghiệp, đơn vị, các địa phương của tỉnh Thanh Hóa; dự kiến tập hợp được nhu cầu về công nghệ cùa 100 doanh nghiệp, đơn vị, địa phương.
Thông qua hoạt động này, phấn đấu đáp ứng được 30 - 50% nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp, đơn vị, địa phương đã tập hợp được; giới thiệu được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các sản phẩm đặc thù, chủ lực của tỉnh để tìm kiếm các đối tác đầu tư công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của các sản phẩm đặc thù, chủ lực của tỉnh; phấn đấu có ít nhất 3 sản phẩm tìm kiếm được đối tác đầu tư công nghệ tiên tiến; góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ tư vấn, chuyển giao công nghệ trong các tổ chức tư vấn, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh để thực hiện có hiệu qủa hơn hoạt động chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh; dự kiến có 50 người được tham gia các hội nghị, hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ to chức tại Gia Lai.
UBND tỉnh yêu cầu tập trung thông tin, tuyên truyền về hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ; điều tra, khảo sát, tập hợp nhu cầu về công nghệ - thiết bị và nhu cầu giới thiệu sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương; tổ chức các gian hàng giới thiệu, kết nối nhu cầu về công nghệ - thiết bị, sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp, địa phương; tổ chức các gian hàng giới thiệu, kết nối nhu cầu về công nghệ - thiết bị, sản phẩm của tổ chức, doanh nghiệp, địa phương; tham gia các hoạt động tại sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ và hội nghị về hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ tại địa phương; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy hiệu qủa của việc tham gia sự kiện
Các hoạt động tuyên truyền được bắt đầu từ ngày 1-9 đến 4-11 tại Thanh Hóa.
Theo Báo Thanh Hóa

lên đầu trang