Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 13/08/2020 | 12:03

Thứ năm, 13/08/2020 | 12:03

Tin KHCN

Cập nhật lúc 11:11 ngày 12/01/2020

Xây dựng cơ sở, phương pháp nhằm đánh giá, thẩm định công tác địa kỹ thuật cho các mỏ dầu khí trong giai đoạn suy giảm khai thác

Để gia tăng và duy trì sản lượng khai thác, giải pháp địa chất kỹ thuật (GTM) được ưu tiên sử dụng như: khoan giếng mới (giếng đan dày, giếng khoan cắt thân), chuyển tầng khai thác, bắn thêm vỉa, nứt vỉa thủy lực, xử lý nhiễm bẩn thành hệ vùng cận đáy giếng, ngăn cách nước… Tại các mỏ/cụm mỏ đóng góp sản lượng khai thác chính ở bể Cửu Long, số lượng giếng thực hiện các giải pháp địa kỹ thuật chiếm khoảng 10 - 15% tổng số giếng đang hoạt động trong giai đoạn 2015 - 2018.
Trong bài báo này, nhóm tác giả tiến hành xây dựng cơ sở và quy trình đánh giá kế hoạch đưa giếng mới và giếng cắt thân, áp dụng thử nghiệm quy trình để thẩm định kế hoạch khoan giếng mới tại mỏ Bạch Hổ.
Theo Trang thông tin điện tử Tập đoàn Dầu khí VN
lên đầu trang