Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 21/06/2021 | 10:12

Thứ hai, 21/06/2021 | 10:12

Chính sách

Cập nhật lúc 15:55 ngày 07/05/2020

Bộ Công Thương phát động hưởng ứng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam”

Nhằm hưởng ứng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam” năm 2020, ngày 06 tháng 5 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 3206/BCT-KHCN về việc tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2020.
Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức trực tuyến các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ năm 2020.
Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến về pháp luật khoa học và công nghệ, hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, trình diễn các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ của Việt Nam, mục đích ý nghĩa của "Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam" thông qua các hình thức tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, thông tin trên trang, cổng thông tin điện tử của đơn vị.
Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5” với chủ đề thống nhất trên toàn quốc “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai” và “Nhiệt liệt chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5”.
Phát động phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cán bộ nghiên cứu, học sinh, sinh viên.
Bên cạnh đó, tổ chức khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của bộ, ngành, địa phương, cơ quan nhân Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.
Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức hoạt động phù hợp hưởng ứng “Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18-5” đạt hiệu quả, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 01 tháng 6 năm 2020 để tổng hợp.
Vụ Khoa học và Công nghệ

lên đầu trang