Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 07/07/2020 | 23:47

Thứ ba, 07/07/2020 | 23:47

Kết quả nhiệm vụ KHCN

Cập nhật lúc 13:04 ngày 05/06/2020

Cấu trúc điều khiển thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ tích hợp trong hệ thống điện ốc đảo nguồn phát hỗn hợp gió - diesel có sử dụng khâu lọc thông thấp

TÓM TẮT
Điện năng ở những khu vực hải đảo (nơi mà lưới điện quốc gia không vươn tới) thường sinh ra bởi các tổ hợp phát điện diesel. Năng lượng gió được xem là tiềm năng để bổ sung cho hệ thống điện hải đảo - RAPS. Thiết bị kho điện (ESS) là một giải pháp khả thi giúp giảm nhẹ biến động công suất đầu ra của tua-bin phát điện sức gió (WT). Thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ được điều khiển trao đổi công suất hai chiều giữa WT và ESS thông qua việc điều khiển các bộ biến đổi công suất. Mục đích ổn định ngắn hạn công suất tác dụng đầu ra của WT có thể được diễn đạt theo một cách khác là những biến động công suất có tần số lớn hơn tần số được lựa chọn sẽ được hấp thụ bởi thiết bị kho điện thông qua sử dụng khâu lọc thông thấp. Kết quả là biến động công suất đầu ra WT có tích hợp ESS sẽ chậm hơn, để từ đó cải thiện tính ổn định của tần số lưới trong RAPS.
Từ khóa: Hệ thống điện hải đảo, hệ thống phát điện sức gió, tổ hợp phát điện diesel, thiết bị kho điện.
Xem toàn bộ bài viết tại đây.
ABSTRACT
Diesel-based power generation is popular on an island (where located far from the nation electrical grid). Wind energy is potential source contributed to remote area power systems (RAPS) on islands. A possible solution to mitigate the wind power fluctuations is integrated energy storage systems (ESS) to the wind turbine (WT). The supercapacitor ESS (SCESS) is able to smooth out the output power of wind turbine by exchanging bidirectional power between wind turbine and supercapacitor through power conversion system. In order to reduce the impact from these fluctuations a filter was implemented in the feed forward path of the control system. This filter cuts off the unwanted high frequency fluctuations from the output. Supercapacitor energy storage systems have the ability to stabilize grid
frequency in RAPS via controlled bidirectional active power exchanging process. Simulations validate the effectiveness of the proposed control.
Keywords: Remote area power systems, wind energy conversion systems, diesel-generator set, energy storage systems. 
Nguyễn Tùng Lâm1, Phạm Tuấn Anh2 
1Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
(Bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, số 56, tập 2 (4/2020))

lên đầu trang