Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 05/08/2020 | 02:36

Thứ tư, 05/08/2020 | 02:36

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 15:15 ngày 07/07/2020

Long An hướng dẫn chuyên môn về an toàn thực phẩm cho cán bộ quản lý năm 2020

Vừa qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Long An đã tổ chức hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực quản lý và hướng dẫn chuyên môn cho người quản lý an toàn thực phẩm năm 2020. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế và đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố cùng cán bộ Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm của trung tâm y tế 15 huyện, thị xã, thành phố.
Tại hội nghị các đại biểu đã được phổ biến các văn bản pháp luật liên quan về công tác chuyên môn quản lý an toàn thực phẩm bao gồm: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Long An về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, Nghị định Số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của Bộ Y tế.
Hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực quản lý và hướng dẫn chuyên môn cho người quản lý an toàn thực phẩm năm 2020 được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Long An tổ chức ngày 18 tháng 6 vừa qua.
Bên cạnh đó, đại biểu cũng được phổ biến về Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Long An. Các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác quản lý tại địa phương, qua đó rút kinh nghiệm để thực hiện công tác quản lý về an toàn thực phẩm tốt hơn.
Kết luận hội nghị, ông Đoàn Thanh Chiến - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện: Tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức về an toàn thực phẩm cho ban, ngành, đoàn thể, các đối tượng kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống do tuyến huyện quản lý trên địa bàn; Tổ chức, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý đạt theo chỉ tiêu do UBND tỉnh giao và quản lý tốt các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy do tuyến huyện quản lý theo phân cấp. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Khánh Trang t/h
lên đầu trang