Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 11/08/2020 | 11:26

Thứ ba, 11/08/2020 | 11:26

Chính sách

Cập nhật lúc 07:03 ngày 29/07/2020

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tham gia “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"

Bộ Công Thương thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 tham gia “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”.
Nội dung cụ thể xem TẠI ĐÂY.
Vụ Khoa học và Công nghệ
lên đầu trang