Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 26/05/2022 | 11:50

Thứ năm, 26/05/2022 | 11:50

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 10:00 ngày 28/12/2020

ĐH Công nghiệp HN: Hội thảo khoa CNTT năm 2020 với chủ đề "Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh"

Sáng ngày 25/12, Hội thảo khoa học khoa Công nghệ thông tin (CNTT) với chủ đề “Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh” đã thu hút sự tham gia của hơn 30 nhà khoa học, giảng viên đang công tác tại các đơn vị liên quan đến lĩnh vực CNTT trong trường.
Toàn cảnh hội thảo
Phát biểu khai mạc, TS. Đặng Trọng Hợp - Phụ trách khoa CNTT nhấn mạnh: Hội thảo khoa học Khoa CNTT diễn ra hàng năm, là diễn đàn để các thầy cô và nhà khoa học thảo luận về các lĩnh vực mới, tiên tiến của CNTT và ứng dụng trong hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Hội thảo được xuất bản kỷ yếu trong đó các báo cáo có hàm lượng khoa học cao sẽ được chọn lọc đăng tải ở các tạp chí uy tín trong và ngoài nước.
TS. Đặng Trọng Hợp - Phụ trách khoa CNTT phát biểu khai mạc Hội thảo
Với mục đích thảo luận về xu hướng chuyển đổi số ở Việt Nam và áp dụng chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh, thảo luận các chủ đề mới trong công nghệ phần mềm, khoa học dữ liệu và các vấn đề tiếp cận hiện đại của công nghệ thông tin, hội thảo khoa CNTT còn là cơ hội để các nhà khoa học, các giảng viên trao đổi chuyên môn về các mô hình, phương pháp dạy học trong xu thế chuyển đổi số.
Đặc biệt, chương trình Hội thảo dành thời gian cho chuyên đề của PGS.TS. Nguyễn Ái Việt, nguyên Viện trưởng Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề chuyển đổi số ở Việt Nam, tập trung (1) làm rõ một số khái niệm cơ bản về chuyển đổi số; (2) trình bày về cấu trúc tổ chức, cơ chế hoạt động của mô hình một hệ thống chuyển đổi số điển hình, về chính sách và môi trường dành cho nó, và về xu hướng phát triển của các hệ thống chuyển đổi số ở Việt Nam; (3) nêu các vấn đề cốt lõi và mô hình giải pháp chuyển đổi số trong việc phát triển một trường đại học thông minh; (4) thảo luận về cấu trúc chương trình đào tạo, năng lực chuyên môn của giảng viên, chuẩn đầu ra của sinh viên, và các mô hình tổ chức dạy học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng trong xu thế chuyển đổi số; (5) đề xuất một vài hướng phát triển các đề tài/ dự án KHCN trong Bộ Công Thương về chuyển đổi số.
PGS.TS. Nguyễn Ái Việt - nguyên Viện trưởng Viện CNTT - Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày chuyên đề về chuyển đổi số ở Việt Nam
Hội thảo còn tập trung thảo luận các báo cáo của các nhà khoa học và một số nhóm nghiên cứu nổi bật trình bày về một số đề tài tiềm năng, kết quả nghiên cứu ứng dụng trong công nghệ thông tin như: phân tích hệ phức hợp, phân cụm ảnh vệ tinh siêu phổ, xác thực mặt người, đào tạo trực tuyến, xây dựng trợ lý ảo thông minh, học máy, trí tuệ nhân tạo.
TS. Đặng Trọng Hợp - Phụ trách khoa CNTT trình bày chuyên đề “Phân cụm ảnh vệ tinh siêu phổ bằng thuật toán phân cụm mờ cộng tác và giảm chiều dữ liệu theo phép chiếu ngẫu nhiên”
TS. Hà Mạnh Đào trình bày báo cáo “Nghiên cứu triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến trong trường đại học trên cơ sở nền OPENEDX”
ThS. Nguyễn Thái Cường trình bày báo cáo “Ứng dụng AI trong việc xây dựng công cụ CHATBOT”
Hội thảo khoa Công nghệ thông tin năm 2020 với chủ đề `Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh`Hội thảo khoa Công nghệ thông tin năm 2020 với chủ đề `Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh`Hội thảo khoa Công nghệ thông tin năm 2020 với chủ đề `Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh`Hội thảo khoa Công nghệ thông tin năm 2020 với chủ đề `Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh`Hội thảo khoa Công nghệ thông tin năm 2020 với chủ đề `Chuyển đổi số trong phát triển trường đại học thông minh`
Theo website ĐH Công nghiệp HN