Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 21/01/2021 | 07:55

Thứ năm, 21/01/2021 | 07:55

Hoạt động của tổ chức KHCN

Cập nhật lúc 14:48 ngày 08/01/2021

Viện Năng lượng: Ưu tiên phát triển các dịch vụ khoa học công nghệ

Mới đây, Viện năng lượng Việt Nam (IEVN) đã đưa ra báo cáo phân tích kết quả hoạt động giai đoạn đến năm 2020. Báo cáo đã đánh giá tổng thể kết quả hoạt động của Viện trên ba nhóm yếu tố: Chiến lược và tổ chức bộ máy; Nguồn lực cho hoạt động và Kết quả đầu ra về khoa học và công nghệ của Viện Năng Lượng.
Kết quả báo cáo đánh giá đã cung cấp cho Viện cũng như các cơ quan quản lý thông tin chi tiết, trực quan, với các số liệu thống kê và chỉ tiêu cụ thể để có thể so sánh đối chiếu giữa các tổ chức khoa học và công nghệ trong Viện. Để đưa ra báo cáo, Viện đã tổ chức đánh giá sơ bộ, tiếp đến là phân tích, đánh giá chuyên sâu dựa trên những ý kiến của chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu với các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, sau đó tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đánh giá trên cơ sở thống nhất đánh giá sơ bộ và đánh giá chuyên sâu.
Về mặt chiến lược phát triển, Viện đã xây dựng được Chiến lược Phát triển Viện Năng lượng giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược này được xây dựng trên cơ sở của chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia giai đoạn 2011-2020, chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến 2020 tầm nhìn đến 2050, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2011-2020 và các công văn đi kèm. Chiến lược phát triển của Viện đã xác định rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và các giải pháp thực hiện, phù hợp và đáp ứng được các nhiệm vụ được giao.
Với ba mục tiêu hàng đầu là: Cung cấp dịch vụ tư vấn; Cung cấp dịch vụ tư vấn theo năng lực và tiềm lực KHCN; và Cung cấp ý kiến tư vấn hoặc nghiên cứu cho các cơ quan chính phủ, có thể thấy các mục tiêu ưu tiên của Viện tập trung mạnh vào tư vấn cho các cơ quan, tổ chức trong và ngoài chính phủ. Về kết quả hoàn thành các mục tiêu chiến lược, Viện đã thực hiện khá tốt khi 2/3 mục tiêu ưu tiên đạt mức Hoàn toàn đạt được. Cụ thể, các đề tài cấp Bộ được thực hiện trong giai đoạn 2015-2018 đều đã được Bộ Công Thương nghiệm thu với kết quả khá và xuất sắc, đáp ứng yêu cầu đặt hàng. Các đề tài đều có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ của Viện Năng lượng, kịp thời cung cấp thông tin giúp cơ quan quản lý xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam. Một số đề tài tiêu biểu có thể kể đến như: Nghiên cứu  ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường đối với quá trình vận hành máy biến áp lực trong HTĐ Việt Nam; Nghiên cứu phát triển công nghiệp hỗ trợ điện hạt nhân; Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike Flood để mô phỏng vỡ đập thủy điện Định Bình và xây dựng các bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Côn – tỉnh Bình Định;…
Ảnh minh họa
Giai đoạn 2016-2018, tổng số công bố khoa học của Viện là 28 công bố trong và ngoài nước. Các công bố của Viện khá đa dạng, chủ yếu là các báo cáo nghiên cứu cho người sử dụng, bài báo trong nước, sách và chương sách, bài hội thảo trong nước, bài trên tạp chí quốc tế, bài hội thảo quốc tế. Về số lượng công bố quốc tế, Viện có 6 công bố quốc tế, chiếm 4,5% tổng số bài công bố trên tạp chí nước ngoài của 11 Viện. Số công bố khoa học/cán bộ nghiên cứu đạt mức 0,21 công bố/mỗi cán bộ nghiên cứu, thấp hơn so với mức trung bình của 11 Viện là 0,51 bài do Viện tập trung vào cung cấp dịch vụ KHCN nhiều hơn.
Nói tóm lại, với cấu trúc phòng ban phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, Viện Năng lượng có tỷ lệ nghiên cứu viên cao, tuy nhiên, tỷ lệ có trình độ tiến sĩ trở lên vẫn còn thấp. Lĩnh vực chuyên môn của các cán bộ nghiên cứu có độ phủ rộng tới các lĩnh vực nghiên cứu của Viện, tập trung nhiều ở nhóm hệ thống điện. Nguồn lực tài chính của Viện ở mức cao, cơ cấu kinh phí cho thấy mức độ phụ thuộc vào ngân sách nhà nước của Viện thấp hơn nhiều so với các Viện khác; nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chiếm khoảng 70% tổng kinh phí, là mức cao nhất trong số 11 Viện, gần gấp đôi tỷ lệ của Viện đứng thứ 3 là Viện cơ khí. Kết quả hoạt động dịch vụ đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ có kết quả tốt, với 23 hợp đồng cung cấp dịch vụ và tư vấn cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế với tổng kinh phí khoảng 505 tỷ đồng giai đoạn 2016-2018.
Qua tổng kết đánh giá, Viện Năng lượng đã tiếp tục xây dựng chiến lược và định hướng ưu tiên phát triển giai đoạn tiếp theo; xác định các lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên, các dịch vụ khoa học và công nghệ trọng yếu làm căn cứ cơ cấu lại hệ thống đơn vị chuyên môn, phân bố nguồn nhân lực và tìm kiếm các nguồn lực tài chính phủ hợp. Ngoài ra, viện tập trung nâng cao trình độ cán bộ nghiên cứu cả về số lượng và chất lượng, tăng cường công tác đào tạo cán bộ để có được đội ngũ ở trình độ cao; đầu tư tăng cường hệ thống thông tin khoa học và công nghệ phục vụ cho công tác nghiên cứu.
Thu Trang
lên đầu trang