Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 22/04/2021 | 03:24

Thứ năm, 22/04/2021 | 03:24

Tin KHCN

Cập nhật lúc 09:49 ngày 24/02/2021

Quảng Nam: Nhân rộng các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định 488/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030.
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành và phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Kế hoạch nêu rõ, trong giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Nam sẽ xây dựng và áp dụng phổ biến từ 1 - 2 mô hình sản xuất sạch hơn, mô hình về về sản xuất và tiêu dùng bền vững (SX&TDBV); xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững. UBND tỉnh khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái tại các siêu thị, trung tâm thương mịa; lồng ghép nội dung về tiêu dùng bền vững trong chương trình giảng dạy tại các cấp học phổ thông.
Ngoài ra, yêu cầu cần có 70% khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 85% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối, sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường (con số này đạt 100% vào năm 2030).
Đến năm 2030, giảm 7 - 10% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, như dệt may, da giày, rượu bia nước giải khát, chế biến thủy sản và một số ngành sản xuất khác.
Để đạt được kế hoạch đề ra, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên như: tiếp tục thực hiện mục tiêu đảm bảo mô hình SX&TDBV tại phụ lục Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 19.12.2018 của UBND tỉnh; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SX&TDBV; quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, phát triển nhiên liệu, nguyên vật liệu có thể tái tạo, tái sinh; thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi sản phẩm; phát triển hệ thống phân phối, xuất nhập khẩu, phát triển thị trường bền vững; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn với chất thải; phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy SX&TDBV… 
Xem toàn bộ Quyết định số 0488/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 tại đây.
Hương Linh
lên đầu trang