Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:00

Thứ sáu, 06/08/2021 | 01:00

Video

Phát triển bền vững chuỗi cung ứng điện tử, đón cơ hội từ chuyển dịch đầu tư FDI

Dòng vốn FDI chảy mạnh vào lĩnh vực điện tử tại Việt Nam đã mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa phát triển, tuy nhiên tỷ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện nay chỉ khoảng 5-10%, cách xa mục tiêu 45% mà Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

lên đầu trang