Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 06/12/2021 | 08:58

Thứ hai, 06/12/2021 | 08:58

Video

Hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu sản xuất thử nghiệm cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Thời gian qua, nhiều chính sách đã được ban hành nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất thử nghiệm cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, hướng tới thị trường quốc tế.

lên đầu trang