Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 25/01/2022 | 18:02

Thứ ba, 25/01/2022 | 18:02

Video

Công nghệ chuyển đổi số nhằm hỗ trợ doanh nghiệp

Chương trình là một phần của Gói hỗ trợ Go Digital Go Global - một hoạt động hỗ trợ cụ thể và thiết thực trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Việt Nam. (Nguồn: Tạp chí Công Thương)