Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 06/12/2021 | 09:31

Thứ hai, 06/12/2021 | 09:31

Video

Phát huy hiệu quả nguồn vốn FDI trong lĩnh vực cơ khí

Các chuyên gia cho rằng cần có chính sách thúc đẩy các doanh nghiệp FDI phát triển mạng lưới cung ứng vệ tinh với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời thực hiện các chính sách trợ giúp doanh nghiệp bản địa nâng cao năng lực quản trị, mang tư duy toàn cầu về tiêu chuẩn, thị trường, công nghệ, nhân lực.

lên đầu trang