Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 13/08/2022 | 03:40

Thứ bảy, 13/08/2022 | 03:40

Video

Áp dụng công nghệ sửa chữa điện hotline tại Điện lực Đồng Tháp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã triển khai ứng dụng nhiều công nghệ mới trong công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối trong đó công nghệ sửa sứ hotline và công nghệ sửa chữa điện hotline. (Nguồn: Tạp chí Công Thương)

lên đầu trang