Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 13/08/2022 | 05:13

Thứ bảy, 13/08/2022 | 05:13

Video

Đầu tư công nghệ cho sản xuất: Hướng đi tất yếu trong thời đại 4.0

Việc ứng dụng các công nghệ mới hiện đại vào sản xuất là yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cũng như tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư cho cho khoa học và công nghệ của doanh nghiệp còn hạn chế, do đó, rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước.

lên đầu trang