Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 13/08/2022 | 03:34

Thứ bảy, 13/08/2022 | 03:34

Video

Hydro xanh trong chiến lược đón đầu của Petrovietnam

Với lợi thế hình thành chuỗi dầu khí hoàn chỉnh từ thăm dò khai thác, xử lý, vận chuyển, chế biến, tồn trữ và phân phối các sản phẩm dầu khí, Petrovietnam xác định phát triển sản xuất hydro xanh từ nguồn năng lượng tái tạo là định hướng chiến lược phát triển nguồn năng lượng sạch, mới trong tương lai nhằm cung cấp nguồn năng lượng sạch bền vững cho đất nước trên cơ sở phát huy thế mạnh của hoạt động dầu khí ngoài khơi. (Nguồn: Tạp chí Công Thương)

lên đầu trang