Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 26/05/2022 | 10:56

Thứ năm, 26/05/2022 | 10:56

Video

Vai trò thiết yếu của đo lường với sự phát triển kinh tế - xã hội

Trong thời đại 4.0, đo lường là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, vật tư năng lượng, bảo đảm an toàn sản xuất, bảo vệ sức khỏe và môi trường.