Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 29/06/2022 | 00:52

Thứ tư, 29/06/2022 | 00:52

Video

Phát huy vai trò nền tảng của công nghiệp hóa chất trong nền kinh tế

Với sự ra đời của Luật Hóa chất năm 2007 và các Chiến lược, Quy hoạch phát triển, ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam thời gian qua đã có bước phát triển mạnh mẽ. (Nguồn: Tạp chí Công Thương)

lên đầu trang