Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 25/03/2023 | 21:24

Thứ bảy, 25/03/2023 | 21:24

Video

Ngành Công Thương vững vàng vượt qua thử thách

Ngành Công Thương luôn bám sát, triển khai quyết liệt, hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế đất nước. (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công Thương)

lên đầu trang