Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 29/06/2022 | 00:47

Thứ tư, 29/06/2022 | 00:47

Video

Đo lường thúc đẩy tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0

Đo lường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời hỗ trợ đắc lực, tạo tiền đề vững chắc cho việc tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

lên đầu trang