Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ tư, 29/06/2022 | 00:48

Thứ tư, 29/06/2022 | 00:48

Video

Thông điệp bảo đảm an toàn thực phẩm trong tháng hành động năm 2022

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Trung ương chọn chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 là: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.

lên đầu trang