Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ ba, 07/02/2023 | 04:43

Thứ ba, 07/02/2023 | 04:43

Video

Dấu ấn Khoa học Công nghệ ngành Công Thương giai đoạn 2016 - 2020

Giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động KHCN ngành Công thương được thể hiện trên nhiều phương diện, từ cung cấp cơ sở lý luận, hoàn thiện định hướng cho đến nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh,... đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành công thương

lên đầu trang