Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 30/05/2020 | 03:10

Thứ bảy, 30/05/2020 | 03:10

Video

Hoạt động Khoa học và Công nghệ Kiên Giang năm 2017 - 2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang triển khai nhiều kế hoạch nghiên cứu, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với chủ trương và điều kiện thực tế của tỉnh.

lên đầu trang