Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 30/05/2020 | 02:58

Thứ bảy, 30/05/2020 | 02:58

Video

Cạnh tranh từ cải tiến năng suất

Việc áp dụng thích hợp hệ thống quản lý thiết bị chất lượng môi trường và công cụ cải tiến duy trì hiệu suất tổng thể gọi tắt là TPM đã và đang cho thấy những hiệu quả tích cực trong hoạt động nghiên cứu và phát triển các vấn đề quản lý chất lượng tại nhà máy này.

lên đầu trang