Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 13/08/2020 | 12:31

Thứ năm, 13/08/2020 | 12:31

Video

Mô hình doanh nghiệp thành công trong áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000

Được sự hỗ trợ từ Chương trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, đã có nhiều mô hình doanh nghiệp đã thành công trong nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhờ được hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến năng suất và hệ thống quản lý chất lượng.

lên đầu trang