Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 30/05/2020 | 02:04

Thứ bảy, 30/05/2020 | 02:04

Video

Đảm bảo cung ứng hàng hoá và thực phẩm an toàn giai đoạn bình thường mới - Phần 2: Cung ứng hàng hoá thiết yếu, thực phẩm an toàn trong tình hình mới

Theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ sau ngày 22/4, cả nước tiếp tục thực hiện các giải pháp mới, vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, công tác cung ứng hàng hoá cũng là một nhiệm vụ trọng tâm.

lên đầu trang