Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 30/05/2020 | 01:42

Thứ bảy, 30/05/2020 | 01:42

Video

Đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí Việt Nam - ngành xương sống của nền công nghiệp Việt Nam

Ngành cơ khí là ngành công nghiệp then chốt, là cơ sở, nền tảng, động lực cho sự phát triển công nghiệp của bất cứ quốc gia nào, đặc biệt với đất nước đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Việt Nam…

lên đầu trang