Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 06/12/2021 | 09:26

Thứ hai, 06/12/2021 | 09:26

Video

Áp dụng KHCN trong Truyền tải điện

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tập trung ứng dụng nhiều đề tài, giải pháp KHCN, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia.

lên đầu trang