Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 06/12/2021 | 10:21

Thứ hai, 06/12/2021 | 10:21

Video

Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số logistics hỗ trợ xuất nhập khẩu

Hiện tại, các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam nói chung, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa nhận thức đúng vai trò chuyển đổi số trong cuộc các mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuy vậy, trong bối cảnh chuyển đổi số đang là xu hướng toàn cầu thì việc ngành logistics chuyển đổi là điều tất yếu.

lên đầu trang