Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 28/11/2020 | 14:22

Thứ bảy, 28/11/2020 | 14:22

Video

Xây dựng nền kinh tế số làm đòn bẩy cho phát triển - Phần 2: Khai thông chính sách, thúc đẩy kinh tế số

Kinh tế số là động lực phát triển quan trọng để đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh trở thành quốc gia có công nghệ phát triển.Theo đó, việc xây dựng, điều chỉnh chính sách để hỗ trợ kinh tế số phát triển là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

lên đầu trang