Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ bảy, 08/05/2021 | 00:13

Thứ bảy, 08/05/2021 | 00:13

Video

Ứng dụng 4.0 trong doanh nghiệp: Gia tăng cơ hội cạnh tranh

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi nhanh chóng cách thức sản xuất, kinh doanh và thói quen tiêu dùng truyền thống. Cùng với sự quan tâm, vào cuộc của các doanh nghiệp, Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và phát triển sản xuất thông minh đến năm 2030.