Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 25/02/2021 | 06:53

Thứ năm, 25/02/2021 | 06:53

Video

468 mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến

Với chủ đề đột phá trong nâng cao năng suất chất lượng, sức bật cạnh tranh cho doanh nghiệp, ngày 21/12/2020, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020. Trong giai đoạn 2012 – 2020, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng 468 mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến hiện đại.

lên đầu trang