Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ năm, 21/01/2021 | 10:01

Thứ năm, 21/01/2021 | 10:01

Video

Diễn đàn Năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sau 8 năm triển khai, Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp" đã xây dựng được 468 mô hình điểm cải tiến năng suất – chất lượng, tập trung vào 8 nhóm ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên và 99,3% doanh nghiệp đánh giá các mô hình này là hiệu quả. Trong đó, 95% doanh nghiệp cam kết tiếp tục duy trì các mô hình này sau khi Dự án kết thúc.

lên đầu trang