Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 01/03/2021 | 04:50

Thứ hai, 01/03/2021 | 04:50

Video

Truyền hình Công Thương - Nâng cao năng suất chất lượng ngành Công Thương

Tại Diễn đàn Năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020, ngày 21/12/2020, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá cao kết quả triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp" giai đoạn 2012 – 2020. Sau 8 năm triển khai, Dự án đã xây dựng được 468 mô hình điểm áp dụng các hệ thống, công cụ cải tiến năng suất chất lượng hiện đại.

lên đầu trang