Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 01/03/2021 | 04:10

Thứ hai, 01/03/2021 | 04:10

Video

10 Nhóm sự kiện, hoạt động tiêu biểu, nổi bật ngành Công Thương năm 2020

Năm 2020, tình hình kinh tế khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Song, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chỉ đạo điều hành quyết liệt, bình tĩnh, kịp thời của Chính phủ, cả nước ta đã vượt qua thách thức, khó khăn và đạt được những kết quả hết sức to lớn, ghi nhận là năm thành công nhất trong Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

lên đầu trang