Khoa học công nghệ ngành Công Thương

Thứ hai, 01/03/2021 | 05:04

Thứ hai, 01/03/2021 | 05:04

Video

Ứng dụng khoa học công nghệ mới trong phát triển ngành công nghiệp khí - Phần 1: Dấu ấn khoa học trong ngành công nghiệp khí

Trong suốt chiều dài 30 năm hình thành và phát triển của ngành công nghiệp khí tại Việt Nam, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đã để lại nhiều thành tựu nổi bật, giúp hình thành nên hạ tầng công nghiệp khí ngày càng hoàn chỉnh và có những đóng góp to lớn - góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cũng như phát triển nền kinh tế - xã hội nước nhà.

lên đầu trang